O AW Solutions

Początek działalności: 2013 r.

Siedziba: Radom, Polska

Zasięg: Cały świat

Specjalizacja: Smarowanie obrzeży kół pojazdów szynowych

Nasi Partnerzy:

O AW Solutions:

AW Solutions rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku (początkowo pod nazwą PROMOCJA) z inicjatywy Andrzeja Wójtowicza, inżyniera transportu kolejowego, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą od 1991 roku.

Od 2013 roku importujemy z USA sztyfty smarne do smarowania obrzeży kół pojazdów szynowych. Na ich bazie stworzyliśmy bardzo wydajny system smarowania dla operatorów kolejowych i producentów pociągów. Dzięki swoim zaletom w bardzo krótkim czasie zdobył on uznanie wśród największych firm kolejowych w Polsce.

Nasz biznes partner i producent sztyftów, firma Natural Soy Products Ltd., uznając nasze kompetencje i osiągnięcia umocowała nas jako swojego przedstawiciela na wszystkie kraje świata za wyjątkiem Ameryki Północnej.

Nasz zespół pomaga operatorom kolejowym na całym świecie znacząco zwiększyć wydajność operacyjną floty poprzez zastosowanie suchego, ekologicznego systemu smarowania obrzeży kół. Nasz system pomógł wielu operatorom na całym świecie rozwiązać problemy ze zużyciem kół, zmniejszyć przestoje serwisowe pociągów oraz zwiększyć dostępność usług. Niezależnie od tego czy jest to nowa instalacja systemu, wymiana istniejącego smarowania czy po prostu zamiana sztyftów smarnych, zarówno serwisanci jak i dział zakupowy są zawsze zadowoleni z rezultatów.

Jeśli chciałbyś odkryć najbardziej wydajny system smarowania obrzeży który pozwoli Ci osiągnąć jeszcze wyższy poziom usług transportowych to jesteśmy do dyspozycji.

Zaufali nam

Opinie Klientów

„Aktualnie flota pojazdów Siemens INSPIRO która operuje na liniach Warszawskiego Metra jest wyposażona w system smarowania obrzeży kół sztyftami smarnymi NSP-WFL (dotychczas SLB-FLS-2000) oferowanym przez AW Solutions.”

SIEMENS Mobility Sp. z o.o.

„Po dwuletnim okresie użytkowania zauważyliśmy znaczne, bo około 40-50%, zmniejszenie tempa zużycia kół w stosunku do lokomotyw nieposiadających systemu smarowania. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie natężenia hałasu emitowanego przez zestawy kołowe podczas jazdy.”

Rail Polska Sp. z o.o.

„Stwierdzamy, że zastosowanie systemu smarowania obrzeży kół smarem stałym [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] wydłużyło żywotność zestawów kołowych o blisko 50%.”

WISKOL Sp. z o.o.

„Oświadczamy, że sztyfty [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] mogą być z powodzeniem stosowane do smarowania obrzeży kół zestawów kołowych lokomotyw, ograniczając tym samym ich zużycie.”

Freightliner PL Spółka z o.o.

„Używamy 300mm aplikatorów ze sztyftami sojowymi od ponad roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Odnotowaliśmy widoczne zmniejszenie zużycia obrzeży kół w miejscu zainstalowanych aplikatorów. Będziemy rozszerzać ich użycie na przestrzeni kolejnych lat.”

Ffestiniog & Welsh Highland Railways

„Przeprowadzone obserwacje wykazały znacznie niższe zużycie wkładów [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] smarowania obrzeży zestawów kołowych w porównaniu do obecnie stosowanych.”

DB Cargo Polska S.A.

„Skutkiem zastosowania smaru jest widoczne ograniczenie procesu zużywania się obrzeży kół stalowych jak i obrzeży szyn. […] a nałożona warstwa smaru pozostaje odporna na warunki atmosferyczne i nie jest usuwana po opadach deszczu z powierzchni stali. Sztyfty sojowe charakteryzują się również niższym zużyciem dla powierzchni stalowych kół niż sztyfty grafitowe.”

DCT Gdańsk SA

„Zużycie sztyftów smarnych [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] jest mniejsze o 46,2% w porównaniu do dotychczas stosowanych.”

Express Rail Link Sdn Bhd

„Podsumowując: Zużycie sztyftów [konkurencyjnych] było 2.6 razy większe niż sztyftów [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000].”

JSC „Lietuvos geležinkeliai“

„Z powyższego wynika, że zużycie sztyftów [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] na lokomotywach poddanych obserwacji było o ok. 50% mniejsze niż sztyftów konkurencyjnego dostawcy.”

PKP CARGO S.A.

„W następnych tygodniach zużycie sztyftów [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] było już dwukrotnie wolniejsze i wynosiło ok. 15-20 mm na tydzień (10 mm / 4300 km). […] Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że układy smarowania przy pomocy sztyftów na bazie produktów roślinnych, mimo prostoty budowy i działania, spełniły swoje zadanie. Zmniejszają one zużycie obrzeży kół oraz poprawiają współpracę koło-szyna. Mogą być alternatywą dla układów smarowania obrzeży zestawów kołowych smarami płynnymi stosowanymi w najnowszych konstrukcjach lokomotyw.”

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

„Przeprowadzona eksploatacja wykazała kilkukrotnie niższe zużycie środka smarnego obrzeży kół (około 20 mm/10 000 km) w stosunku do dotychczas stosowanych. Ponadto zaobserwowano pozytywne oddziaływanie zastosowanego smaru na współpracę koła z szyną, szczególnie w czasie jazdy taboru kolejowego po łukach o małym promieniu (poślizgi poprzeczne). Jednocześnie podczas eksploatacji próbnej nie odnotowano wpływu smaru stałego [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] na zwiększenie rezystancji zestawu kołowego, a tym samym negatywnego oddziaływania na pracę urządzeń srk.”

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

„Z powyższego wynika, że zużycie sztyftów smarnych [NSP-WFL, dotychczas SLB-FLS-2000] było ponad dwukrotnie mniejsze niż w przypadku sztyftów smarnych dotychczas stosowanych.”

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

„Jako że rezultaty były dobre, z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, FERTAGUS korzysta z tego produktu do dnia dzisiejszego.”

Fertagus: Travessia do Tejo, Transportes S.A

„Bazując na wynikach testów oraz cenie, zdecydowaliśmy się używać sztyftów sojowych na naszej flocie.”

Kaohsiung Rapid Transit Corporation