O AW Solutions

aws-word-map-01-img

Początek działalności: 2013 r.

Siedziba: Radom, Polska

Zasięg: Cały świat

Specjalizacja: Smarowanie obrzeży kół pojazdów szynowych

O AW Solutions:

AW Solutions rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku z inicjatywy Andrzeja Wójtowicza, inżyniera transportu kolejowego, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą od 1991 roku.

Od 2013 roku wprowadzamy sztyfty smarne do smarowania obrzeży kół pojazdów szynowych. Na ich bazie stworzyliśmy bardzo wydajny system smarowania dla operatorów kolejowych i producentów pociągów. Dzięki swoim zaletom w bardzo krótkim czasie zdobył on uznanie wśród największych firm kolejowych w Polsce.

Lokalny sukces i duże międzynarodowe zainteresowanie sprawiły, że rozszerzyliśmy naszą działalność na cały świat. Sztyfty smarne NSP-WFL są obecnie używane przez wielu operatorów pociągów.

Nasz zespół pomaga operatorom kolejowym znacząco zwiększyć wydajność operacyjną floty poprzez zastosowanie suchego, ekologicznego systemu smarowania obrzeży kół. Nasz system pomógł wielu operatorom rozwiązać problemy ze zużyciem kół, zmniejszyć przestoje serwisowe pociągów oraz zwiększyć dostępność usług. Niezależnie od tego czy jest to nowa instalacja systemu, wymiana istniejącego smarowania czy po prostu zamiana sztyftów smarnych, zarówno serwisanci jak i dział zakupowy są zawsze zadowoleni z rezultatów.

Jeśli chciałbyś odkryć najbardziej wydajny system smarowania obrzeży który pozwoli Ci osiągnąć jeszcze wyższy poziom usług transportowych to jesteśmy do dyspozycji.

Zaufali nam

Opinie Klientów

Kaohsiung Rapid Transit Corporation

„Bazując na wynikach testów oraz cenie, zdecydowaliśmy się używać sztyftów sojowych na naszej flocie.”

Kaohsiung Rapid Transit Corporation

Fertagus: Travessia do Tejo, Transportes S.A

„Jako że rezultaty były dobre, z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, FERTAGUS korzysta z tego produktu do dnia dzisiejszego.”

Fertagus: Travessia do Tejo, Transportes S.A

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

„Z powyższego wynika, że zużycie sztyftów smarnych [NSP-WFL] było ponad dwukrotnie mniejsze niż w przypadku sztyftów smarnych dotychczas stosowanych.”

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

„Przeprowadzona eksploatacja wykazała kilkukrotnie niższe zużycie środka smarnego obrzeży kół (około 20 mm/10 000 km) w stosunku do dotychczas stosowanych. Ponadto zaobserwowano pozytywne oddziaływanie zastosowanego smaru na współpracę koła z szyną, szczególnie w czasie jazdy taboru kolejowego po łukach o małym promieniu (poślizgi poprzeczne). Jednocześnie podczas eksploatacji próbnej nie odnotowano wpływu smaru stałego [NSP-WFL] na zwiększenie rezystancji zestawu kołowego, a tym samym negatywnego oddziaływania na pracę urządzeń srk.”

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

„W następnych tygodniach zużycie sztyftów [NSP-WFL] było już dwukrotnie wolniejsze i wynosiło ok. 15-20 mm na tydzień (10 mm / 4300 km). […] Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że układy smarowania przy pomocy sztyftów na bazie produktów roślinnych, mimo prostoty budowy i działania, spełniły swoje zadanie. Zmniejszają one zużycie obrzeży kół oraz poprawiają współpracę koło-szyna. Mogą być alternatywą dla układów smarowania obrzeży zestawów kołowych smarami płynnymi stosowanymi w najnowszych konstrukcjach lokomotyw.”

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

PKP CARGO S.A.

„Z powyższego wynika, że zużycie sztyftów [NSP-WFL] na lokomotywach poddanych obserwacji było o ok. 50% mniejsze niż sztyftów konkurencyjnego dostawcy.”

PKP CARGO S.A.

JSC „Lietuvos geležinkeliai“

„Podsumowując: Zużycie sztyftów [konkurencyjnych] było 2.6 razy większe niż sztyftów [NSP-WFL].”

JSC „Lietuvos geležinkeliai“

Express Rail Link Sdn Bhd

„Zużycie sztyftów smarnych [NSP-WFL] jest mniejsze o 46,2% w porównaniu do dotychczas stosowanych.”

Express Rail Link Sdn Bhd

DCT Gdańsk SA

„Skutkiem zastosowania smaru jest widoczne ograniczenie procesu zużywania się obrzeży kół stalowych jak i obrzeży szyn. […] a nałożona warstwa smaru pozostaje odporna na warunki atmosferyczne i nie jest usuwana po opadach deszczu z powierzchni stali. Sztyfty sojowe charakteryzują się również niższym zużyciem dla powierzchni stalowych kół niż sztyfty grafitowe.”

DCT Gdańsk SA

DB Cargo Polska S.A.

„Przeprowadzone obserwacje wykazały znacznie niższe zużycie wkładów [NSP-WFL] smarowania obrzeży zestawów kołowych w porównaniu do obecnie stosowanych.”

DB Cargo Polska S.A.

Ffestiniog & Welsh Highland Railways

„Używamy 300mm aplikatorów ze sztyftami sojowymi od ponad roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Odnotowaliśmy widoczne zmniejszenie zużycia obrzeży kół w miejscu zainstalowanych aplikatorów. Będziemy rozszerzać ich użycie na przestrzeni kolejnych lat.”

Ffestiniog & Welsh Highland Railways

Freightliner PL Spółka z o.o.

„Oświadczamy, że sztyfty [NSP-WFL] mogą być z powodzeniem stosowane do smarowania obrzeży kół zestawów kołowych lokomotyw, ograniczając tym samym ich zużycie.”

Freightliner PL Spółka z o.o.