Sztyfty smarne

nsp-wfl-szkic

NSP-WFL Ekologiczny system smarowania obrzeży kół

NSP-WFL zmniejsza współczynnik tarcia, minimalizuje zużycie obrzeży kół i szyn, jednocześnie oszczędzając paliwo i ograniczając hałas.

Aby usprawnić współpracę pomiędzy kołem i szyną, system smaruje najbardziej wrażliwe obszary zużycia. Sztyfty smarne są dociskane do obrzeża koła za pomocą sprężyny. Cienka powłoka smaru jest pasywnie przenoszona przez szynę na kolejne koła. Sztyft to najtańsza i najbardziej niezawodna metoda smarowania obrzeży kół, która funkcjonuje już od wielu lat. Skutecznie stosowany w lokomotywach towarowych i pasażerskich, liniach metra i pociągach podmiejskich, a nawet w kolejach zabytkowych i turystycznych.

NSP-WFL to sprawdzony system. Jest czystszy, prostszy i mniej problematyczny niż układy natryskowe i przytorowe a nasze ekologiczne sztyfty smarne wystarczają na tysiące kilometrów więcej niż konkurencyjne produkty. Połączenie naturalnych ekstraktów soi i kukurydzy oraz grafitu stanowi baze naszych sztyftów smarnych.

NSP-WFL Sztyft konkurencyjny

Smar stały jako najtańsza i najbardziej niezawodna metoda nanoszenia środka smarnego na obrzeża kół stosowany jest od wielu lat w USA.

System smarowania obrzeży kół składa się z trzech elementów: sztyftu smarnego, aplikatora sztyftu smarnego  oraz uchwytu pozycjonującego aplikator względem koła. Prostota tego rozwiązania, niezależność od czynnika ludzkiego  jest najlepszą  gwarancją niezawodności całego systemu.

Zalety naszego sztyftu smarnego:

  • Wydłuża żywotność kół redukując zużycie obrzeży
  • Wystarcza na dłużej niż inne sztyfty smarne
  • Redukuje zużycie szyn
  • Oszczędza paliwo/energię elektryczną
  • Ogranicza hałas
  • Przyjazny dla środowiska
  • Prosta instalacja
  • Niskie koszty użytkowania
  • Zmniejsza ryzyko wykolejenia
  • Spełnia wymagania normy PN-EN 16028

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej.

Do Pobrania

Broszura NSP-WFL


język: polski

format: .pdf

Broszura NSP-WFL


język: angielski

format: .pdf

Opinie Klientów

Kaohsiung Rapid Transit Corporation

„Bazując na wynikach testów oraz cenie, zdecydowaliśmy się używać sztyftów sojowych na naszej flocie.”

Kaohsiung Rapid Transit Corporation

Fertagus: Travessia do Tejo, Transportes S.A

„Jako że rezultaty były dobre, z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, FERTAGUS korzysta z tego produktu do dnia dzisiejszego.”

Fertagus: Travessia do Tejo, Transportes S.A

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

„Z powyższego wynika, że zużycie sztyftów smarnych [NSP-WFL] było ponad dwukrotnie mniejsze niż w przypadku sztyftów smarnych dotychczas stosowanych.”

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

„Przeprowadzona eksploatacja wykazała kilkukrotnie niższe zużycie środka smarnego obrzeży kół (około 20 mm/10 000 km) w stosunku do dotychczas stosowanych. Ponadto zaobserwowano pozytywne oddziaływanie zastosowanego smaru na współpracę koła z szyną, szczególnie w czasie jazdy taboru kolejowego po łukach o małym promieniu (poślizgi poprzeczne). Jednocześnie podczas eksploatacji próbnej nie odnotowano wpływu smaru stałego [NSP-WFL] na zwiększenie rezystancji zestawu kołowego, a tym samym negatywnego oddziaływania na pracę urządzeń srk.”

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

„W następnych tygodniach zużycie sztyftów [NSP-WFL] było już dwukrotnie wolniejsze i wynosiło ok. 15-20 mm na tydzień (10 mm / 4300 km). […] Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że układy smarowania przy pomocy sztyftów na bazie produktów roślinnych, mimo prostoty budowy i działania, spełniły swoje zadanie. Zmniejszają one zużycie obrzeży kół oraz poprawiają współpracę koło-szyna. Mogą być alternatywą dla układów smarowania obrzeży zestawów kołowych smarami płynnymi stosowanymi w najnowszych konstrukcjach lokomotyw.”

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

PKP CARGO S.A.

„Z powyższego wynika, że zużycie sztyftów [NSP-WFL] na lokomotywach poddanych obserwacji było o ok. 50% mniejsze niż sztyftów konkurencyjnego dostawcy.”

PKP CARGO S.A.

JSC „Lietuvos geležinkeliai“

„Podsumowując: Zużycie sztyftów [konkurencyjnych] było 2.6 razy większe niż sztyftów [NSP-WFL].”

JSC „Lietuvos geležinkeliai“

Express Rail Link Sdn Bhd

„Zużycie sztyftów smarnych [NSP-WFL] jest mniejsze o 46,2% w porównaniu do dotychczas stosowanych.”

Express Rail Link Sdn Bhd

DCT Gdańsk SA

„Skutkiem zastosowania smaru jest widoczne ograniczenie procesu zużywania się obrzeży kół stalowych jak i obrzeży szyn. […] a nałożona warstwa smaru pozostaje odporna na warunki atmosferyczne i nie jest usuwana po opadach deszczu z powierzchni stali. Sztyfty sojowe charakteryzują się również niższym zużyciem dla powierzchni stalowych kół niż sztyfty grafitowe.”

DCT Gdańsk SA

DB Cargo Polska S.A.

„Przeprowadzone obserwacje wykazały znacznie niższe zużycie wkładów [NSP-WFL] smarowania obrzeży zestawów kołowych w porównaniu do obecnie stosowanych.”

DB Cargo Polska S.A.

Ffestiniog & Welsh Highland Railways

„Używamy 300mm aplikatorów ze sztyftami sojowymi od ponad roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Odnotowaliśmy widoczne zmniejszenie zużycia obrzeży kół w miejscu zainstalowanych aplikatorów. Będziemy rozszerzać ich użycie na przestrzeni kolejnych lat.”

Ffestiniog & Welsh Highland Railways

Freightliner PL Spółka z o.o.

„Oświadczamy, że sztyfty [NSP-WFL] mogą być z powodzeniem stosowane do smarowania obrzeży kół zestawów kołowych lokomotyw, ograniczając tym samym ich zużycie.”

Freightliner PL Spółka z o.o.